Verkoop gestart!

Meer informatie →
Meest gestelde vragen

Inschrijving en toewijzing

Hoe vindt de toewijzing plaatst?

Na de inschrijfperiode wordt er een overzicht gemaakt met alle inschrijvingen per bouwnummer. Als u de enige kandidaat bent die op een bouwnummer heeft ingeschreven, dan komt u vanzelfsprekend direct in aanmerking voor het appartement. Wanneer meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor een specifiek bouwnummer, wijzen wij het bouwnummer toe aan één van de kandidaten. Hierbij geven wij voorrang aan kandidaten die een financieringsverklaring toevoegen. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. 

Financiering en koop

Wat is een financiële check?

Een financieel adviseur kijkt samen met u of de woning van voorkeur financieel haalbaar voor u is. Zo ja, dan ontvangt u een financieringsverklaring. Aan deze financiële check zijn voor u geen kosten verbonden. 

Wat zijn de opschortende voorwaarden?

De koop-/aannemingsovereenkomst treedt pas in werking als aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Dat wil zeggen als 70% van de appartementen verkocht is, als het Woningborg-certificaat Nieuwbouw ontvangen is en als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Wanneer start ik met betalen? 

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaald u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaald u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. 

Wat is bouwrente?

Wanneer u later in een project instapt dan betaalt u rente over de reeds vervallen termijnen. Het percentage van deze rente is in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd.

Nieuwe Schans

Hoe wordt het afval ingezameld?

Ten behoeve van de inzameling van afval worden in de directe nabijheid van het project ondergrondse vuilcontainers aangebracht. Het aantal en de exacte positie staat straks indicatief weergegeven op de situatietekening en worden definitief bepaald door de gemeente.

Hoe is het parkeren geregeld?

In de omgeving van Nieuwe Schans komen er bij de entree van het complex openbare parkeerplaatsen voor bewoners en bezoek. Goed om te weten: in deze wijk is parkeren overal gratis. 

Wanneer start de bouw?

De bouw start naar verwachting in kwartaal 4 van 2021 (als voldaan is aan de opschortende voorwaarden).

Hoe zit het met garantie?

Uw appartement wordt gebouwd met het Woningborggarantie. Hierdoor bent u goed verzekerd tijdens en na de bouw van uw nieuwe appartement. Meer hierover leest u op: woningborg.nl/certificering.

De appartementen

Welk verwarmingssysteem wordt er toegepast?

Uw appartement wordt heerlijk warm door de geïnstalleerde vloerverwarming. Daarnaast is uw appartement uitgerust met een ventilatiewarmtepomp. Deze warmtepomp gebruikt de warmte uit de ventilatielucht om uw appartement mee te verwarmen. In combinatie met het boilervat zorgt de ventilatiewarmtepomp ook voor warm tapwater. Met deze efficiënte manier van verwarmen bespaart u op uw energierekening. 

Wat voor ventilatie wordt er toegepast? 

Een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor de ventilatie van uw appartement. Het systeem zuigt buitenlucht naar binnen en zuigt binnenlucht af naar buiten. De ventilatiewarmtepomp wint hierbij de warmte uit de afgezogen lucht terug door middel van de warmtepomp en gebruikt die voor de verwarming van uw appartement. De ventilatie van uw appartement is 24 uur per dag actief. Het proces van warmte terugwinnen en efficiënt hergebruiken gaat dus continu door. Bovendien draagt het op een juiste manier ventileren ook bij aan een gezond binnenmilieu van uw woning.

Is hier een keuzemogelijkheid in?

Voor de buitenkozijnen zijn geen mogelijkheden, voor de binnenkozijnen, binnendeuren en het bijbehorende garnituur biedt de aannemer verschillende keuzemogelijkheden. Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst informeert de kopersadviseur van Bouwonderneming Stout u hierover.

Welke opties zijn er voor meer- en minderwerk? 

Vanaf de start verkoop staan de documenten ‘makelaarsopties’ en ‘koperskeuzelijst’ voor u klaar in uw persoonlijke woonomgeving. De makelaarsopties dienen kenbaar gemaakt te worden voor het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. De meerwerk opties vanuit de koperskeuzelijst kunt u afstemmen met de kopersadviseur van Bouwonderneming Stout (na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst).  

Welke showrooms zijn gekoppeld aan het project?

Wij zijn op dit moment nog bezig met het koppelen van de showrooms. Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst neemt een kopersadviseur van Bouwonderneming Stout contact met u op. Zij zal u ook koppelen met de showrooms. 

Overige vragen

Wat betaal ik ongeveer aan servicekosten voor de algemene ruimte?

Als bijdrage in de kosten betaalt u maandelijks een voorschot aan de VvE (Vereniging van Eigenaren). Op basis van referentieprojecten schatten we de servicekosten tussen de circa € 150 en € 200 per maand, afhankelijk van de grootte van het appartement. Tijdens de opstartvergadering van de Vereniging van Eigenaren zullen de servicekosten op basis van een begroting worden vastgesteld. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de kosten die te maken hebben met opstal- en WA-verzekering, glasverzekering, waterverbruik en elektra ten behoeve van de gemeenschappelijke voorzieningen, schoonmaakkosten, reservering voor groot onderhoud en algemene kosten, administratiekosten en vergaderingen. 

Heeft u interesse?

Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Aanmelden →

Ontwikkeling

Realisatie

Makelaar

De Keizer Makelaarsgroep

De Keizer Makelaarsgroep
Richterslaan 66
3431 AK Nieuwegein
Tel. 030 - 600 82 40
Mail nieuwbouw@dekeizer.nl

www.dekeizer.nl

De artist impressies en (ingerichte) plattegronden zijn bedoeld om u een indruk te geven van de mogelijke uitstraling van het project en de omgeving. De vermelde maten en kleuren zijn indicatief. Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.